Pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, este nevoie de voință politică și de un fundal instituțional coerent

21.07.2017 | Mediu
  • Mărime
    text
  • Trimite prin e-mail
  • Tipăreşte

  • Trimite prin:
  • Share


Pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, este nevoie de voință politică și de un fundal instituțional coerent

Între 18 și 21 iulie, consilierul de stat Borbély László a luat parte, la New York, la Forumul politic ONU la nivel înalt. Acesta a fost cel de al doilea forum politic ONU la nivel înalt organizat în continuarea reuniunii la cel mai înalt nivel pe tema dezvoltării durabile, summit ținut acum doi și la care 193 de state membre ale organizației mondiale au adoptat, cu unanimitate de voturi, noul acord-cadru global asupra dezvoltării durabile (documentul Agenda 2030), care și-a fixat ca țintă, până în anul 2030, eradicarea sărăciei și construirea unui viitor sustenabil.

Printre personalitățile cu care s-a întâlnit Borbély László cu acest prilej, s-a numărat și Profesorul Jeffrey Sachs, actualmente unul dintre cei mai apreciați economiști la nivel mondial. Sachs a subliniat că este foarte importantă participarea universitarilor și a cercetătorilor la transpunerea în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Borbély László l-a invitat pe profesorul Sachs să facă o vizită în România.

La întâlnirea lui Borbély László cu Olga Algayerova, secretar executiv al Comisiei economice ONU pentru Europa, cei doi interlocutori au scos în evidență faptul că, în interesul transpunerii în practică a obiectivelor Agendei-2030, cooperarea regională și întărirea educației și a comunicării au o importanță vitală.

La reuniunea de la New York, 43 de state au prezentat rapoarte privind stadiul realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. În calitate de raportor invitat, Borbély László a luat cuvântul pe marginea rapoartelor referitoare la Suedia, Panama și Nigeria. El a subliniat că următorii câțiva ani vor avea o importanță crucială pentru transpunerea în practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă. „Pentru ca aceste obiective să devină realitate, este nevoie de voință politică și de un fundal instituțional coherent. Deoarece România urmează să își prezinte propriul raport, un pas important l-a constituit înființarea, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a unui departament pentru coordonarea activităților legate de dezvoltarea durabilă. În perioada următoare, trebuie să elaborăm o strategie coerentă și sustenabilă, care să formuleze măsuri concrete”, a arătat Borbély László. În timpul prezenței sale la New York, el s-a întâlnit și cu Peter Thomson, președintele Adunării Generale ONU.

Atenție! Ne rezervăm dreptul de a modera comentariile.