Mesajul Departamentului pentru Relații Interetnice cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni

Mesajul Departamentului pentru Relații Interetnice cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni

Trei valori care să dăinuie: libertatea, egalitatea, fraternitatea

 

15 martie semnifică o zi  în care identitatea maghiară este celebrată de comunitatea maghiară din România, alături de maghiarii din diferitele colțuri ale lumii, prin abordarea și reinterpretarea diferitelor aspecte ale istoriei și a năzuinței pentru libertate din secolul 19.

În această zi – din Ungaria și până în Australia – se recită poeme zămislite de spiritul revoluționar al poetului național al maghiarilor, Petőfi Sándor, personalitate simbolică a revoluției de la 1848, dispărută în urma acestor evenimente la doar 26 de ani, în bătălia de la Sighișoara din 31 iulie 1849:

Mă chinuie amar un gând:
Pe-o pernă,-n pat, să mor zăcând!
Să veștejesc ca floarea ce suspină,
De-un vierme tainic roasă-n rădăcină;
Să mă topesc ca lumânarea pală,
Lăsată singură-n odaia goală.
Nu, doamne, moartea asta nu mi-o da.
O altă moarte eu aș vrea!
Copac să fiu, de fulger spintecat,
Sau smuls din rădăcini de viforul turbat;
Stâncă să fiu, din piscuri prăvălită
De trăsnet, în prăpastia-ngrozită...
Când neamurile-ncătușate,
Sfărmându-și lanțurile vor porni-nviate,
Cu roșii fețe și cu roșii steaguri sfinte,
Pe steaguri scrise-având aste cuvinte:
"Libertatea lumii" -
Și-or trâmbița în sus
Lupta cea mare, din răsărit până-n apus,
Lovind tiranii care le-au supus:
Acolo-aș vrea să pier,
Pe câmp de luptă-n vuietul de fier,
Sângele-mi tânăr să se scurgă-acolo.

(Traducere de Eugen Jebeleanu) 

Poetului maghiar Petőfi, născut într-o familie de origine slovacă, i s-a îndeplinit dorința și în privința propriei sorți, și în ceea ce privește ”libertatea lumii”, considerată ”sfântă” de el însuși.

Însă, ceea ce nu a mai putut afla tânărul poet și înflăcăratul revoluționar este faptul că aceste năzuințe spre libertate au rămas în memoria istorică a popoarelor și ca mișcări în direcții diferite, deseori aflate la antipod, ulterior devenind miezul unor ranchiune seculare, păstrate până în zilele noastre.

Astăzi, trebuie să ne întrebăm cu toții dacă aceste ranchiune – ce au la bază viziuni diferite asupra a ceea ce înseamnă libertatea pentru fiecare – își mai au rostul în viețile noastre din moment ce nu mai trăim în acele timpuri istorice în care ele s-au instaurat.

Trebuie oare să păstrăm această ”tradiție” a ranchiunelor reciproce sau, mai degrabă, să privim înapoi cu acceptare, fără mânie, văzând și celebrând ceea ce ne-a legat și ne leagă astăzi în acest spațiu geografic și cultural comun?

Poate că ar fi binevenită și o nouă tradiție, aceea a adresării unor gânduri, cu prilejul celebrării ideii noastre de libertate, și celor cu care împărțim astăzi această libertate. Ar fi binevenită și înțelegerea, pe fiecare latură a acestei libertăți, a faptului că istoria nu stă pe loc și creează noi și noi contexte în care oamenii trăiesc zi de zi, iar ”încremenirea” într-o anumită perioadă a ei nu mai lasă loc evoluției comune și sincronizate – bază a conviețuirii pașnice pe orice tărâm de pe această planetă.

Libertate, egalitate și fraternitate – sunt cele trei valori inefabile, exprimate de revoluționarii francezi, cuprinși ei înșiși de flamura ”libertății lumii”.

Sunt trei valori aflate, de fapt, la baza oricărei năzuințe spre prosperitate, de aceea percepute și însușite ca valori universale, demne de păstrat în memoria noastră colectivă, și rememorate ori de câte ori nu le mai simțim prezența în societate.

Totodată, trebuie să observăm și interconexiunea acestor valori: libertatea nu poate exista fără egalitatea și fraternitatea dintre oameni, iar fără fraternitate și libertate nu se poate instaura egalitatea în drepturi.

În vederea stabilirii unei atare armonii, istoria trebuie privită cu onestitate și avută în vedere, de asemenea, multitudinea fațetelor și povețelor ei.  

Pe 15 martie 2023 să ne amintim de necesitatea libertății fiecăruia dintre noi și să tindem spre ”libertatea lumii” exprimate de Petőfi, fără a uita să așezăm lângă ea fraternitatea și egalitatea atât de necesare.

 

La mulți ani libertății noastre!

La mulți ani identității maghiare și tuturor identităților ce conviețuiesc alături de ea!

pe aceeași temă

Hírlevél